Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 sierpnia 2017 r. i 23 sierpnia 2017 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Aktualności

Galeria

  

 

Powiat Kępiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

w partnerstwie z Gminą Kępno/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie,

Gminą Trzcinica/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcinicy i Fundacją AKME

realizuje projekt pn. „W rodzinie siła”

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce: Projekt "W rodzinie siła"

 • 52308602-9207-4027-a657-613090c57b3b.file.jpg

  Informacja dot. 500+

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres świadczeniowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  Punkty wydawania wniosków:

  • Sekretariat Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 (I piętro, pokój nr 5)
  • Biura Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13:
   - pokój nr 8 (parter)
   - pokój nr 13 (I piętro)
   - pokój nr 21 (I piętro)
  • Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - punkt obsługi interesantów (parter)

  Punkty przyjmowania wniosków:

  • Sekretariat Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 (I piętro, pokój nr 5)
  • Biura Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13:
   - pokój nr 8 (parter)
   - pokój nr 13 (I piętro)
   - pokój nr 21 (I piętro)
 • rodzina_500_plus_program_rzadowy.jpg

  PORADNIK 500+

  Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1.200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

  Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:
  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

  Można równiez zapoznac się z poradnikiem dotyczącym świadczenia:
  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

 • Świadczenia rodzinne - "Złotówka za złotówkę"

  Od 1 stycznia 2016 roku, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia rodzinne będą przyznawane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.
  Po zmianie za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. W praktyce oznacza to, że otrzymywana przez rodzinę pomoc zostanie zmniejszona o taką kwotę, o jaką przekroczy kryterium dochodowe jej dochód. Pomoc zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20 zł.
  Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego – dodatku z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

 • Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

  Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

  Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

  • osoby bezrobotne,
  • niepracujący studenci,
  • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
  • opiekunowie faktyczni dziecka,
  • rodziny zastępcze,
  • osoby, która przysposobiły dziecko .

  Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie
  Brak kryterium dochodowego.

 • Wypoczynek zorganizowany przez MGOPS w Kępnie w 2015 r.

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie jak co roku zorganizował wypoczynek dla dzieci. Pierwsza 15-osobowa grupa korzystała z pobytu w Kobylej Górze w dniach od 7 lipca do 16 lipca. Druga 54-osobowa grupa w terminie od 26 lipca do 5 sierpnia przebywała w Żegiestowie (koło Krynicy Górskiej). Trzecia grupa 6-osobowa wypoczywała w Darłowie w dniach od 8 sierpnia do 19 sierpnia.

 • Ogłoszenie

  Sekcja Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Kępnie informuje, że od dnia 1 września 2015 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 w godzinach od 8:00 do 13:00 przy ul. Ks. Wawrzyniaka 13, pokój nr 8.
  Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

 • Miejsca pobytu noclegowego w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie

  Od dnia 1 lipca 2015 r. Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach 3d będący w strukturach Miejko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie dysponuje 18 miejscami pobytu noclegowego, codziennie w godzinach od 19.00 do 7.00. Zapewnia noclegi dla mężczyzn, możliwość wykonania zabiegów higienicznych oraz w razie konieczności zmianę ubrania. Pracownicy Ośrodka Wsparcia udostępniają informacje o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom bezdomnym.

  Do Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie na pobyt noclegowy nie przyjmowane są osoby będące pod wpływem alkoholu lub zachowujące się agresywnie.

 • jablka-rozdane!.jpg

  Jabłka rozdane!

  Dnia 28 maja 2015 r. po raz drugi pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie rozdane zostały bezpłatne jabłka. Owoce zostały przekazane mieszkańcom Miasta i Gminy Kępno przez Caritas Diecezji Kaliskiej, za co serdecznie dziękujemy! Podziękowania należą się także Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie, Straży Miejskiej oraz dwóm Panom ochotnikom, którzy pomagali dźwigać ciężkie skrzynie! Mieszkańcy dwukrotnie dopisali, pogoda także. Mamy nadzieję, że długie oczekiwanie w kolejce, zostanie wynagrodzone smakiem pysznych szarlotek i przetworów!

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook