Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.05.2024r. a zasiłku celowego: 10.05.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1). Celem wprowadzenia nowego świadczenia jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) nie przekraczają:

 1. 2.100,00 zł. w gospodarstwie jednoosobowym,
 2. 1.500,00 zł. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

osiągnięte w:

 1. 2020 roku - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.
 2.  2021 roku - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

WYSOKOŚĆ ROCZNA DODATKU OSŁONOWEGO:

 1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400,00 zł. lub 500,00 zł.*
 2. gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600,00 zł. lub 750,00 zł.*
 3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850,00 zł. lub 1.062,50 zł.*
 4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150,00 zł. lub 1.437,50 zł.*

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

Wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.).

ZASADA ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do dnia 31 października 2022 r. z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia wniosku w okresie:

 1. do dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. – wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do dnia 31 marca 2022 r. i do dnia 2 grudnia 2022 r.
 2. od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. – wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo, w pełnej wysokości do dnia 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Wnioski można składać do dnia 31 października 2022 r:

 1. tradycyjnie (papierowo) – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 wrzucając wniosek do skrzynki w holu Ośrodka.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: 508 409 776

AKTY PRAWNE:

 1. ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)
 2. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2)

 

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook