Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24.06.2024r. a zasiłku celowego: 10.06.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Aktualności

 

 

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24.06.2024 r.

a zasiłku celowego: 10.06.2024 r.

 

 

 • PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - ZAŚWIADCZENIA

  2021-06-23 12:55

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, ze w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

  Dla potrzeb wydania ww. zaświadczenia dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się w terminie do dnia 23 września każdego roku. Ponieważ ww. obwieszczenie niezbędne jest do ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia danego roku i tutejszy ośrodek nie będzie mógł wydać przedmiotowego zaświadczenia, w okresie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku kalendarzowego wnioski o wydanie zaświadczenia dla osób posiadających gospodarstwo rolne nie będą przyjmowane.


  Poniżej pełna treść komunikatu:


  Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (72 kB, PDF)

 • WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  2021-06-23 10:55
 • AAA_kopia-1.jpg

  Ogłoszenie

  2021-06-21 16:10

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” , realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu, poszukuje osób mogących świadczyć usługi w formie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego realizowanej w Ośrodku Wsparcia- Całodziennym Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie.

 • Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania

  2021-06-17 10:38
 • Informacja o wypłacie świadczeń w miesiącu czerwcu 2021

  2021-06-11 13:33

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24 czerwca 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 czerwca 2021 r.

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania”

  2021-06-09 13:02
 • Informacja z otwarcia ofert pn.: „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania”

  2021-06-04 13:09
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA pn.: „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania”

  2021-06-04 11:09
 • GMINA KĘPNO/ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „DOOR-TO-DOOR W MIEŚCIE I GMINIE KĘPNO”

  2021-06-02 15:02

  Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
  GMINA KĘPNO/ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE
  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  „DOOR-TO-DOOR W MIEŚCIE I GMINIE KĘPNO”
  Jeżeli jesteś:
   niepełnosprawnym mieszkańcem Gminy Kępno,
   masz ukończone 18 lat
   posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważnym);
  lub nie posiadasz orzeczenia ale potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawności min. poruszasz się na wózku inwalidzkim, o kulach, jesteś osobą niewidomą, słabowidzącą, mającą problemy w komunikowaniu się, w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne problemy ograniczające mobilność.
  skorzystaj z możliwości bezpłatnego dowozu w ramach realizacji
  USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR

  /to znaczy od drzwi do drzwi/
  Z usługi transportowej mogą skorzystać już od 01.06.2021r. uprawnieni mieszkańcy Miasta i Gminy Kępno od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 w granicach administracyjnych gminy Kępno, a poza jej granicami tylko w przypadku uzasadnionym. Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć /bezpłatnie/ opiekun transportu lub opiekun własny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.
  Usługa transportu ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności mieszkańców, którzy borykają się z problemami dotarcia min.: do ośrodków zdrowia, urzędów, ośrodków kultury, obiektów sportowych, wszelkiego rodzaju szkoleń itp.
  ZAMAWIAĆ USŁUGĘ MOŻNA
   za pomocą formularza zgłoszeniowego + załączniki dostępne na stronie internetowej MGOPS
   pod tymczasowym numerem telefonu: 690 216 055 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00
   w siedzibie Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ks.P. Wawrzyniaka w Kępnie
   za pomocą aplikacji (szczegóły w krótce)
   wysyłając e-mail na kontakt@mgops. kepno.pl
  Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door na stronie mgops.kepno.pl

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania

  2021-05-31 13:14
 • AAA_kopia-1[1].jpg

  Ogłoszenie dla osób mogących świadczyć usługi w formie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego realizowanej w OW- CKS „Pod Żurawiem” w Kępnie. do programu MRiPS pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realiz w ramach SFWON

  2021-05-28 15:36

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” , realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu, poszukuje osób mogących świadczyć usługi w formie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego realizowanej w Ośrodku Wsparcia- Całodziennym Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie.

 • AAA_kopia-1[2].jpg

  Ogłoszenie naboru dla osób niepełnosprawnych do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  2021-05-28 15:27

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z rozpoczęciem realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków dla osób spełniających następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:


   dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
   osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.


  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej
  Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
  W pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:


  a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.


  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
  W roku 2021 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.
  Usługa w ramach opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie stacjonarnej opieki dziennej w Ośrodku Wsparcia – Całodziennym Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie.
  W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 18 czerwca 2021 w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Wawrzyniaka 10 lub przesłać pocztą pod adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie, oraz na stronie internetowej kontakt@mgops.kepno.pl


  Więcej informacji można uzyskać u koordynatora programu Pani Anny Jarczak tel. 692-216-055
  Pliki do pobrania:

  1. Karta zgłoszeniowa

  2. Karta oceny osoby


  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania

  2021-05-28 12:32
 • Nabór na stanowisko koordynatora Centrum Wsparcia Opiekunów

  2021-05-25 16:31
 • Informacja o wyborze kierowcy tytuł projektu: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”

  2021-05-25 16:29
 • Informacja o wyborze dyspozytora tytuł projektu: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”

  2021-05-25 16:27
 • Ogłoszenie

  2021-05-25 16:25

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, tytuł projektu: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”, poszukuje: Opiekuna (asystenta) z kat.D lub kat.B

 • Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania

  2021-05-20 14:30
 • aoon-1.jpg

  Ogłoszenie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021”, poszukuje: kandydatów na ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

  2021-05-19 12:45
 • Ogłoszenie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” poszukuje pracowników

  2021-05-13 15:59

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, tytuł projektu: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”, poszukuje: Kierowcę z kat.D i orzeczeniem o niepełnosprawności, Opiekuna (asystenta) z kat.D (który będzie zastępował kierowcę w razie jego nieobecności) i Dyspozytora.

 • aoon-1[1].jpg

  Zapraszamy do zgłaszania się o przyznanie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

  2021-05-12 12:17

             Ministerstwo  Rodziny                                                           

      i Polityki Społecznej                                                      

   

  Zapraszamy do zgłaszania się o przyznanie usług Asystenta

   osobistego osoby niepełnosprawnej

          

           Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” , realizowanego ze środków   Solidarnościowego Funduszu, zaprasza osoby chętne do wzięcia w nim udziału.

           Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

   

  Do zadań asystenta należeć będzie udzielenie pomocy m.in:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego

   

  Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

   

  O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

  W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

  Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

  Program trwa do 31.12.2021 roku.

  Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

   

  (Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

   

  Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

  • wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu siedziby Ośrodka w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 lub
  • skany dokumentów wysłać na adres mailowy – kontakt@mgops.kepno.pl, lub
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno

  Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

  Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie – tel: 62 78 247 67

  u koordynatora Programu Pani Sylwii Witak.

   

 • Informacja o wypłatach świadczeń w miesiącu maju 2021 r.

  2021-05-12 10:12

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 25 maja 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 maja 2021 r.

 • Informacja z otwarcia ofert pn.: „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania”

  2021-05-07 15:30
 • Wyjaśnienia treści SWZ

  2021-04-30 16:35
 • plakat_nowy2021-1[1].jpg

  Informacja - Wspólnota AA - spotkania tłumaczone na PJM

  2021-04-30 10:34
  Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z
  napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na
  tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze
  zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach
  innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl
 • plakat-spis-1714x1200.jpg

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  2021-04-28 15:56

  Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny
  przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
  Udział w spisie jest obowiązkowy.
  Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
  • mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno
  obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
  • obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się
  z pobytu stałego w Polsce,
  • osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.
  Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS
  spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we
  własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu
  urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.
  Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię:
  22 279 99 99 i spisz się przez telefon.
  Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się
  z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.
  Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
  w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.
  Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa
  spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny
  na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
  Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je
  tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone
  w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są
  poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki
  publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
  statystycznej.

 • images.png

  Projekt " Door - to - door w Mieście i Gminie Kępno"

  2021-04-28 15:26
 • Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania

  2021-04-27 13:11
 • Informacja o wypłatach w miesiącu kwietniu 2021 r.

  2021-04-08 17:08

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27 kwietnia 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 kwietnia  2021 r.

 • Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

  2021-03-31 09:20

  MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

  ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10

  63 – 600 Kępno

  Ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

   

  Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

  Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

  Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

  • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
  • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

  Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

  • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
  • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
  • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
  • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
  • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

  Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

  Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:

  • Art. 145 – 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682 )

  Wymagane dokumenty:

  Oświadczenie o:

  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych.
  4. Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
  5. Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo umyślne.
  6. Oświadczenie o nie orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.
  7. Oświadczenie o nie orzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

           Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie z dopiskiem ,, Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora'' osobiście w sekretariacie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres tutejszego Ośrodka w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Ks.P. Wawrzyniaka 10, 63 – 600 Kępno.

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook