Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.05.2024r. a zasiłku celowego: 10.05.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

O nas

  • Logo MGOPS Kępno
    Logo MGOPS Kępno
  • Budynek MGOPS w Kęnie
    Budynek MGOPS w Kęnie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie został powołany Uchwałą Nr XV / 62 / 90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kępnie z dnia 26 lutego 1990 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Kępno. Ośrodek działa na podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Realizując swoje zadania Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook