Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.05.2024r. a zasiłku celowego: 10.05.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno

2023-07-19 09:37

 INFORMACJA O TRWAŁOŚCI PROJEKTU

W ramach utrzymania trwałości projektu Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno” , zakończonego 28.02.2023 r przez kolejne 13 miesięcy ( do 31 marca 2024 r.) nadal będzie realizowana usługa door to door Usługa kierowana jest do mieszkańców wykluczonych z aktywności społeczno-zawodowej przez bariery mobilne w szczególności do osób, które mają trudności w samodzielnym przemieszczeniu się i tych, którzy wymagają wsparcia, gdzie pod uwagę jest brana ich sytuacja życiowa. Są to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia. Osoby korzystające z usługi muszą mieć ukończony 18 rok życia i mają problemy w przemieszczaniu się i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków: poruszają się na wózku inwalidzkim, poruszają się o kulach, są osobą niewidomą, są osobą słabowidzącą, mają problemy w komunikowaniu się, w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, i całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne problemy ograniczające mobilność. Z usługi mogą skorzystać mieszkańcy Miasta i Gminy Kępno od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Usługi transportowe w Mieście i Gminie Kępno świadczone są w granicach administracyjnych Gminy Kępno, a w uzasadnionych przypadkach poza jej granicami do 200 km w jedną stronę np. na leczenie lub rehabilitację. Usługa świadczona jest w celu aktywizacji społeczno - zawodowej np. dojazd na spotkania integracyjne do Powiatowego Urzędy Pracy. Zgłoszenia dokonuje się od poniedziałku do piątku za pomocą telefonu, mailem lub w siedzibie MGOPS na formularz zgłoszeniowym. Wszystkie informacje pod numerem telefonu: 690 415 349 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook