Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.11.2023 r. a zasiłku celowego: 23.11.2023 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

OGŁOSZENIE

2023-03-28 09:52

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie zaprasza osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu:

 • znacznym,

 • umiarkowanym,

 • lub równoznacznym do udziału w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”.

Program ma na celu:

 • ograniczenie skutków niepełnosprawności,

 • zachęcenie osób niepełnosprawnych do podejmowania różnych aktywności, uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności,

 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym prawa do niezależnego życia,

 • pomoc w pokonywaniu trudności dnia codziennego (zakupy z czynnym udziałem osoby niepełnosprawnej, wizyty lekarskie, rehabilitacja, załatwianie spraw urzędowych)

 • korzystanie z rozrywek w postaci kina, teatry, koncerty, wystawy, imprezy sportowe.

Program jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
wartość dofinansowania na realizację Programu – 2 289 300,00 zł.

 

Karty zgłoszeń według załączonego wzoru można składać w następujący sposób:

 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Ks.P.Wawrzyniaka 10

 • wysłać na adres mailowy – kontakt@mgops.kepno.pl

 • pocztą tradycyjną na adres Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy w Kępnie, ul. Ks.P. Wawrzyniaka 10

 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Natalii Najdek i Pani Marty Walczak pod nr tel. 62 78 247 67 oraz u Pani Justyny Doroz pod nr tel. 510 900 366.

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook