Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 26.07.2024r. a zasiłku celowego: 10.07.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

OGŁOSZENIE - kandydaci na na ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

2023-03-28 09:56

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach programu pn. „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023”, poszukuje: kandydatów na ASYSTENTÓW
OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.


Usługi asystenta mogą świadczyć:
- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,pedagog, psycholog,terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków wymienionych wyżej.


Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej , zwanego dalej
„asystentem”, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
W ramach zatrudnienia oferujemy umowę zlecenie od dnia 03.04.2023 r. do 31.12.2023 r.


Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :
- wyjściu, powrocie, lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
- zakupach , z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
- załatwianiu spraw w urzędowych,
- nawiązaniu kontaktu /współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
- wykonywaniu czynności dnia codziennego


Zgłoszenia powinny zawierać CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”; ksera
dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

- w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Ks.P.Wawrzyniaka 10

 - skany dokumentów wysłać na adres mailowy – kontakt@mgops.kepno.pl, w temacie wiadomości
wpisując „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ-EDYCJA 2023” ,lub

- wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul.
Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno, z dopiskiem „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ-EDYCJA 2023” w terminie do 30 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać u Pani Natalii Najdek i Pani Marty Walczak pod nr tel. 62 78 247 67 oraz Pani Justyny Doroz pod nr tel. 510 900 366.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook