Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 28 września 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 21 września  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia 24 września 2020 r., a zasiłków celowych dnia 10 września 2020 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Aktualności

 • Ogłoszenie o zamówieniu pn.:„Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków wraz z deserem, przystosowanych do klientów Całodziennego Klubu Seniora w Kępnie”

 • Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn.:"Dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów MGOPS Kępno"

 • mgops-kepno-dzialam-w-mediach-spolecznosciowych.jpg

  „Ja w internecie” - rusza program bezpłatnych szkoleń

   

  Ja w internecie” - rusza program bezpłatnych szkoleń

   

  Gmina Kępno serdecznie zaprasza mieszkańców na cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą od stycznia do czerwca 2019 r. w ramach programu "Ja w internecie".

   

  „Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

   

  Planowana liczba uczestników szkoleń wynosi 268 osób. Nabór uczestników odbywać się będzie od 13 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Ja w internecie, czyli kto?

   

  W szkoleniach uczestniczyć mogą dorośli mieszkańcy województwa wielkopolskiego powyżej 25 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie, bezrobotne czy seniorzy. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Jedna osoba może brać udział w jednym szkoleniu.

   

   

  Miejsca, terminy i tematyka szkoleń:

   

  1. Klub Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie, Aleje Marcinkowskiego: styczeń-luty 2018

  Tematy szkoleń:

  - Moje finanse i transakcje w sieci

   

  2. Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 5: styczeń-luty 2018

  Tematy szkoleń:

  - Moje finanse i transakcje w sieci

  - Kultura w sieci

  - Działanie w sieciach społecznościowych

   

  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie, ul. Tysiąclecia 1: marzec-kwiecień 2018

  Tematy szkoleń:

  - Rodzic w Internecie

  - Kultura w sieci

   

  4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie, ul. Zamkowa 1: maj-czerwiec 2018

  Tematy szkoleń:

  - Moje finanse i transakcje w sieci

  - Rodzic w Internecie

  - Mój biznes w sieci

  - Tworzę własną stronę internetową (blog)

  - Kultura w sieci

   

  5. Szkoła Podstawowa w Myjomicach, Myjomice 101: maj/czerwiec 2018

  Tematy szkoleń:

  - Moje finanse i transakcje w sieci

  - Rodzic w Internecie

  - Działanie w sieciach społecznościowych

   

  Dodatkowe informacje

  Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy rekrutacji, tematy, miejsca szkoleń itp. udostępniane będą sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl. Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, poczęstunek, laptopy dla  uczestników na czas trwania szkolenia. Szkolenia będą prowadzone w grupach 9-12 osobowych. Każde szkolenie trwa 12 godzin (4 dni x 3 godziny lub 2 dni x 6 godzin). Organizator zastrzega sobie prawo do nie utworzenia grupy szkoleniowej w danym temacie/lokalizacji w przypadku, gdy liczba chętnych jest mniejsza niż 9.

   

  ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE!

  Na szkolenia należy zgłaszać się za pomocą formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej. Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: anna.dulian@um.kepno.pl  lub złożyć osobiście w :

  - Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1

  - Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie, Aleje Marcinkowskiego 13

  - Sekretariacie Kępińskiego Ośrodka Kultury, ul. Broniewskiego 5

  - Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie, ul. Zamkowa 1

  - Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, ul. Tysiąclecia 1

  - Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Myjomicach, Myjomice 101

  Informacji szczegółowych udziela: Anna Dulian tel. 62 78 25 851.

   

  Opis szkoleń:

   

  Moje finanse i transakcje w sieci

  Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

   

  Rodzic w Internecie

  Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie "Rodzic w internecie" przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie "Rodzic w internecie" posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

   

  Mój biznes w sieci

  Szkolenie pt. "Mój biznes w sieci" przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).

   

  Działanie w sieciach społecznościowych

  Szkolenie "Działam w sieciach społecznościowych" przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram itp.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.


  Tworzę własną stronę internetową (blog)

  Szkolenie "Tworzę własną stronę internetową (blog)" przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę interentową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony interneowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

   

  Kultura w sieci

  Szkolenie "Kultura w sieci" przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka - Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.

   

  Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

 • Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn:"Dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów MGOPS w Kępnie"

 • Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu"

 • Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi"

 • Informacja o unieważnieniu postępowania pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi"

 • Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów MGOPS w Kępnie"

 • Informacja o wyniku z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi"

 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi"

 • protest.jpg

  Popieramy protest pracowników pomocy społecznej

  http://federacja-socjalnych.pl/index.php/634-zapowiedz-czarny-tydzien-w-pomocy

 • Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi"

 • Informacja o wyborze partnera do projektu

 • Ogłoszenie - nabór partnerów

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projektu konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Informacja o wyborze wykonawcy - kurs opiekunki środowiskowej

 • Informacja o wyborze wykonawcy - kurs prawa jazdy kat. B

 • Informacja o wyborze wykonawcy - kurs prawa jazdy kat. B

 • Zapytanie ofertowe - kurs prawa jazdy kat. B

 • Zapytanie ofertowe - kurs opiekunki środowiskowej

 • psycholog.jpg

  Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - Psycholog

 • radca_prawny.jpg

  Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - Radca prawny

 • doradca_zawodowy.jpg

  Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - Doradca zawodowy

 • Ogłoszenie - Psycholog

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach realizacji projektu "Skuteczne Wsparcie 2018-2020" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poszukuje psychologa.

 • Ogłoszenie - Radca prawny

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach realizacji projektu "Skuteczne Wsparcie 2018-2020" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poszukuje Radcę prawnego.

 • Ogłoszenie - doradca zawodowy

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach realizacji projektu "Skuteczne Wsparcie 2018-2020" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poszukuje doradcy zawodowego.

 • Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Asystent osoby niepełnosprawnej

 • oferta.jpg

  Oferta "Skuteczne Wsparcie 2018-2020"

  .Oferta dotycząca postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w przedmioccie: realizacja gorącego posiłku dla 14 uczestników projektu "Skuteczne Wsparcie 2018-2020" współfinanowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2018-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działania 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe.

 • Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Asystent osoby niepełnosprawnej

 • ogloszenie.jpg

  Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do udziału w projekcie "Skuteczne Wsparcie 2018-2020"

 • "Dobry Start" 300+

  "Dobry Start" 300+

  Wniosek o świadczenie "Dobry Start" będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

  Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez 
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 
  ul. Wawrzyniaka 13, 63-600 Kępno, 
  pok. 21 od godz 8-16 (biuro 500+).

   

  "Dobry Start " 300+

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie od 01. lipca 2018r. będzie realizować program „Dobry Start”. 
  "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

  Jednak świadczenie "dobry start" przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

  Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

  Świadczenie "dobry start" nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia "dobry start" samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

  Jak otrzymać świadczenie "dobry start"?

  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


  Gdzie złożyć wniosek?

  Wnioski o świadczenie "dobry start" będą przyjmowane i realizowane przez tą samą instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Kępnie ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 13, 63-600 Kępno , pok. 21 od godz 8-16.

  Kiedy złożyć wniosek?

  Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook