Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 26.07.2024r. a zasiłku celowego: 10.07.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:

Kierownikowi odpowiadają poszczególne sekcje:

 • Sekcja organizacyjno-administracyjna
  • sekretariat
  • kadry
  • informatyk
  • radca prawny
  • Europeski Fundusz Społeczny
  • sprawozdawczość i analizy
  • BHP
  • zamówienia publiczne
  • audyt wewn.
  • archiwum
  • RODO
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny
 • Główny księgowy
 • Sekcja gospodarcza
  • księgowość
  • kasa
 • Zastępca Kierownika ds. pomocy środkowiskowej i świadczeń rodzinnych
  • Sekcja świadczeń
   • świadczenia pomocy społecznej
   • dodatki mieszkaniowe
   • usługi opiekuńcze
   • dodatki energetyczne
   • świadczenia zdrowotne
   • dopłaty do czynszu
  • Sekcja pomocy środowiskowej
   • 5 rejonów wiejskich 
   • 8 rejonów miejskich
   • zespół ds. asysty rodzinnej
   • doradztwo zawodowe
   • supewizja
   • stanowisko ds. pierwszego kontaktu
   • zespół ds. pracy socjalnej
   • zespół ds. usług
   • zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
   • zespół ds. świadczeń
  • Sekcja świadczeń rodzinnych
   • świadczenia rodzinne
   • fundusz alimentacyjny
   • Karta Dużej Rodziny
   • świadczenie wychowawcze 500+
   • świdczenie "Za życiem"
   • dobry start
 • Kierownik Całodziennego Klubu Seniora
 • Zespół Harmonia
 • Centrum Wsparcia Opiekunów
 • wypożyczalnia sprzętu
 • Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Zespół Wspierająco - Aktywizujący
 • Noclegownia
 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook