Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 9 i 20 lutego 2018 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 26 lutego 2018 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 14 listopada 2011 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno został powołany zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kępno, którego celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
 osoba  instytucja

Małgorzata Frala-Kędzior

przedstawiciel oświaty

Grażyna Gatner

przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Rafał Karpiński

przedstawiciel jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Patrycja Karwan-Makosch

przedstawiciel oświaty

Anna Kłobuch

przedstawiciel organizacji pozarządowej

Aneta Józefiak

zawodowy kurator sądowy

Maria Żurecka

przedstawiciel jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Dariusz Sodomski

przedstawiciel Policji

Renata Pruchnicka

przedstawiciel ochrony zdrowia

Marta Papiernik

przedstawiciel organizacji pozarządowej

Monika Woźniak

przedstawiciel jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Janina Balcer

przedstawiciel organizacji pozarządowej

Monika Pieczonka

przedstawiciel jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Zofia Kucharska

przedstawiciel jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook