Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.05.2024r. a zasiłku celowego: 10.05.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 14 listopada 2011 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno został powołany zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kępno, którego celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Tel. / fax: 062 782 37 36

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
 Osoba  Instytucja

Przewodniczący:
Rafał Karpiński

Kierownik Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie

Zastępca:
Zofia Kucharska

Konsultant prawny Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie

Karolina Paprocka

Kierownik rewiru dzielnicowych, KPP, GK ds. PiRPA

Małgorzata Frala - Kędzior

Naczelnik Wydziału,
przedstawiciel oświaty

Magdalena Jeziorna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Kępnie, przedstawiciel oświaty

Aneta Józefiak

Zawodowy kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Kępnie

Maria Żurecka

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie
przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Magdalena Wieczorek

Psychoterapeuta "REMEDIUM",
przedstawiciel ochrony zdrowia

Irena Szmydt

Pielęgniarka Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie
przedstawiciel ochrony zdrowia

Aleksandra Zając - Hanulak

Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kępnie

Agnieszka Ludwiczak

Pedagog, pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie,
przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook