Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24 września 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 września 2021 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

Tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

Tel. Świadczenie wychowawcze (500+), Fundusz Alimantacyjny, Dobry Start (300+) 510 900 451


e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Aktualności

 • Ogłoszenie o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zadanie pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu”

  2020-11-27 12:11
 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  2020-11-24 17:22
 • CCI20201120_Easy-Resize.com.jpg

  Dzień Pracownika Socjalnego oraz 30 - lecie Działalności MGOPS w Kępnie

  2020-11-20 12:55
 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa psychologicznego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-11-19 17:59
 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa prawno-socjalnego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-11-19 17:51
 • Zapytanie o cenę na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa psychologicznego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-11-10 14:27

  Zapytanie o cenę na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa psychologicznego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów" w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” nr RPWP.07.02.02-30-0031/17-00 z dnia 13 listopada 2018 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne –  projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 • Zapytanie o cenę na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa prawno-socjalnego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-11-10 14:19

  Zapytanie o cenę na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa prawno-socjalnego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów" w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” nr RPWP.07.02.02-30-0031/17-00 z dnia 13 listopada 2018 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne –  projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 • Wypłata w miesiącu listopad 2020 r.

  2020-11-04 10:49

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 25 listopada 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 20 listopada  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia  23 listopada 2020 r., a zasiłków celowych dnia 10 listopada  2020 r.

 • 3-1024x599.jpg

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  2020-10-28 13:00

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że przyjmuje zgłoszenia do Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.
  Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
  i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
  - 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł zgodnie z uops).
  - 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł zgodnie z uops.).

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. Telefon kontaktowy 62 78 247 67, 508409774 (rejony wiejskie), 508409778 (rejony miejskie).

 • wspieraj_seniora.jpg

  Program "Wspieraj Seniora"

  2020-10-28 12:49

  Program „Wspieraj Seniora”

  Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

  Program ma na celu realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej lub załatwienie spraw urzędowych nie wymagających podpisu seniora. Koszt zakupów pokrywa Senior.

  Realizacja programu „Wspieraj Seniora”

  1.            Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku  z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 22 505 11 11 lub do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie pod numerem telefonu 502 998 761

  2.            Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

  3.            Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie    i ustala usługę wsparcia. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie lub na zlecenie   Ośrodka Stowarzyszenie „Przystań” w Kępnie,  dostarcza  grupie Seniorów zakupy, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

 • Ogłoszenie o wypłatach w miesiącu Październik 2020 r.

  2020-10-12 10:06

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 października 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 20 października  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia  23 października 2020 r., a zasiłków celowych dnia 22 października 2020 r.

 • Teleopieka Kępno

  2020-09-21 17:03

  Od września 2020 r. Gmina Kępno za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie rozpoczęła kolejny etap projektu pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. 
  W ramach projektu 80 osób starszych, niesamodzielnych korzysta z systemu teleopieki. Teleopieka stanowi jedno z narzędzi polityki społecznej. Jest to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 godz. na dobę, 365 dni w roku.
  Uczestnicy projektu otrzymali specjalną opaskę z przyciskiem SOS. W razie zagrożenia życia bądź zdrowia, po naciśnięciu przycisku, automatycznie zostaje uruchomione połączenie w trybie głośnomówiącym z centrum alarmowym. Następnie operator zadecyduje o odpowiednim rodzaju interwencji.
  W przypadku nagłego zdarzenia medycznego, nie zawsze osoba jest w stanie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Dzięki posiadaniu dostępu do teleopieki w formie opaski, zwiększa się poziom poczucia bezpieczeństwa.
  Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.
  Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu z przedstawicielem wykonawcy i podpisali umowy na użyczenie opaski. Będą mogli bezpłatnie korzystać z usług teleopieki do końca realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2021 r.

  Ponadto uczestnicy projektu otrzymają tzw. „Pudełka życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. W ramach projektu zakupiono 80 Pudełek życia, do których wkłada się wypełnioną Kartę Informacyjną. 
  Niewielkie, czerwone pudełko umieszczone w lodówce może być cennym źródłem wiedzy o osobie, do której został wezwany zespół pogotowia ratunkowego.
  Zestaw zawiera pudełko życia, kartę informacyjną oraz naklejkę na lodówkę. Wypełnienie karty informacyjnej z najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych to skarbnica wiedzy dla lekarzy i ratowników medycznych!
  Pudełko Życia powstało z myślą o szybkiej i sprawnej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pudełko może pomóc każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o sobie i chorobie, na którą cierpi, a także o uczuleniach, zażywanych lekach oraz kontaktach do najbliższych. Po pudełko, w razie potrzeby, sięgną ratownicy medyczni, którzy pojawią się u chorego w przypadku wezwania pomocy.
  Uczestnicy projektu poza tym nadal mogą skorzystać z usług terapeuty i rehabilitanta w miejscu zamieszkania.

 • MojeStypendium_baner-2020.png

  Rozwiń skrzydła z Moim Stypendium!

  2020-09-09 16:06

  Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na portal http://MojeStypendium.pl- to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.

 • Informacja o wypłatach świadczeń w miesiącu wrześniu 2020 r.

  2020-09-04 16:31

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 28 września 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 21 września  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia 24 września 2020 r., a zasiłków celowych dnia 10 września 2020 r.

 • ogłoszenie o wypłatach w miesiącu sierpniu 2020

  2020-08-07 13:08

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 sierpnia 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 20 sierpnia  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia 25 sierpnia 2020 r.

 • Informacja o udzieleniu zamówienia

  2020-07-06 11:03
 • Wypłata świadczeń w miesiącu lipcu 2020 r.

  2020-07-06 10:56

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 lipca 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 21 lipca  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia 24 lipca 2020 r.

 • Informacja o wykonawcach, którzy złożyli ofertę

  2020-07-03 15:34
 • Informacja świadczenia rodzinne okres zasiłkowy 2020-2021, fundusz alimentacyjny oraz Dobry start (300+)

  2020-07-02 15:49

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020-2021, fundusz alimentacyjnyoraz wniosek Dobry start (300+) można składać:

  - od 01.07.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna lub ministerialny Portal Informacyjno - Usługowy Emp@tia)
  - od 01.08.2020 r. drogą elektroniczną lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki wystawionej w MGOPS Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10. 
   
  Wniosek musi być wypełniony, posiadać kompletną dokumentację oraz koniecznie numer telefonu kontaktowego.
   
  Informację można uzyskać pod numerami telefonu:
  świadczenia rodzinne - 62 78 201 39
  Dobry start (300+) oraz fundusz alimentacyjny 510 900 451
   
  Wnioski można pobrać w zakładce "Do pobrania" - "Wnioski i druki" - "Wnioski dla klientów świadczeń rodzinnych", a papierowe będą wystawione od 20.07.2020 r.  przy skrzynce podawczej.
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  2020-07-02 15:43
 • Informacja o wyborze wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu operatora wózków widłowych

  2020-06-30 14:58
 • Informacja o wyborze wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu opiekunka środowiskowa

  2020-06-30 14:57
 • Informacja o wyborze wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B

  2020-06-30 14:56
 • WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ DOPIERO W 2021 ROKU

  2020-06-30 10:10

  Szanowni Państwo,

  w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia.

  Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

   

  W ramach tegorocznej akcji świadczeniowej będą przyjmowane wnioski o przyznanie:

  • świadczenia „Dobry start” - wyprawka szkolna w wysokości 300 zł
  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zadanie pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" -Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-06-26 11:45
 • Informacja świadczenia rodzinne okres zasiłkowy 2020-2021, fundusz alimentacyjny oraz Dobry start (300+)

  2020-06-24 12:46

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020-2021, fundusz alimentacyjnyoraz wniosek Dobry start (300+) można składać:

  - od 01.07.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna lub ministerialny Portal Informacyjno - Usługowy Emp@tia)
  - od 01.08.2020 r. drogą elektroniczną lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki wystawionej w MGOPS Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10. 
   
  Wniosek musi być wypełniony, posiadać kompletną dokumentację oraz koniecznie numer telefonu kontaktowego.
   
  Informację można uzyskać pod numerami telefonu:
  świadczenia rodzinne - 62 78 201 39
  Dobry start (300+) oraz fundusz alimentacyjny 510 900 451
   
  Wnioski można pobrać w zakładce "Do pobrania" - "Wnioski i druki" - "Wnioski dla klientów świadczeń rodzinnych", a papierowe będą wystawione od 20.07.2020 r.  przy skrzynce podawczej.
 • Kurs operatora wózka widłowego

  2020-06-16 16:24
 • Kurs opiekunki środowiskowej

  2020-06-16 16:22
 • Kurs Prawa jazdy kat. B

  2020-06-16 16:16
 • Wypłaty świadczeń w miesiącu czerwcu 2020 r.

  2020-06-09 10:56

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 25 czerwca 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 17 czerwca  2020 r. 

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook