Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24 czerwca 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 czerwca 2021 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

Tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

Tel. Świadczenie wychowawcze (500+), Fundusz Alimantacyjny, Dobry Start (300+) 510 900 451


e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Zapraszamy do zgłaszania się o przyznanie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

2021-05-12 12:17

           Ministerstwo  Rodziny                                                           

    i Polityki Społecznej                                                      

 

Zapraszamy do zgłaszania się o przyznanie usług Asystenta

 osobistego osoby niepełnosprawnej

        

         Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” , realizowanego ze środków   Solidarnościowego Funduszu, zaprasza osoby chętne do wzięcia w nim udziału.

         Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Do zadań asystenta należeć będzie udzielenie pomocy m.in:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego

 

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program trwa do 31.12.2021 roku.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

 

(Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

 

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu siedziby Ośrodka w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 lub
 • skany dokumentów wysłać na adres mailowy – kontakt@mgops.kepno.pl, lub
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie – tel: 62 78 247 67

u koordynatora Programu Pani Sylwii Witak.

 

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook