Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 25 maja 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 maja 2021 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

2021-04-28 15:56

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
• mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno
obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
• obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się
z pobytu stałego w Polsce,
• osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS
spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we
własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu
urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.
Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię:
22 279 99 99 i spisz się przez telefon.
Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się
z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa
spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny
na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je
tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są
poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki
publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
statystycznej.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook