Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 kwietnia i 17 kwietnia 2019 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 kwietnia 2019 r. świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z siedzibą w Kępnie przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 10., e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl, zwany dalej Administratorem;

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl lub telefonicznie (62) 782 47 67

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania i/lub działań wobec klienta i mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa.

4. Dane przetwarzane będą zgodnie z działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji zadania i/lub działań wobec klienta.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

-  przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

-  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu przy podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook