Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 26.02.2024r. a zasiłku celowego: 09.02.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Wiadomości

 

 

 • 1.jpg

  Nabór

  Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY - 2 etaty

 • Zapytanie ofertowe

  Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.:

  "Dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie"

 • Zapytanie ofertowe

  Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie prowadząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

  "Przygotowywanie i dostarczanie goroących posiłków wraz z deserem, przystosowanych do klientów Całodziennego Klubu Seniora w Kępnie"

 • Ogłoszenie o naborze

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • plakat[1].jpg

  "W RODZINIE SIŁA"

 • Centralizacja VAT od 1 stycznia 2017 r.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie z uwagi na postanowienia ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wszelkie faktury wystawione przez Państwa, dokumentujące sprzedaż towarów i usług, jako sprzedawcę należy opisać:

  1. nabywcą jest:
   Gmina Kępno
   ul. Ratuszowa 1
   63-600 Kępno

   NIP: 619-194-53-05

  2. odbiorcą:
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
   ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10
   63-600 Kępno

 • Informacja dla osób bezdomnych

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że osoby bezdomne mogą skorzystać ze schroniania w Noclegowni - Mianowice 3D.

 • Akcja_Aktywizacja.JPG

  Akcja Aktywizacyjna

 • Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie otwartego naboru Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 • rodzina_500_plus_program_rzadowy.jpg

  PORADNIK 500+

  Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1.200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

  Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:
  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

  Można równiez zapoznac się z poradnikiem dotyczącym świadczenia:
  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook