Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 8 i 21 czerwca 2018 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 czerwca 2018 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Centralizacja VAT od 1 stycznia 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie z uwagi na postanowienia ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wszelkie faktury wystawione przez Państwa, dokumentujące sprzedaż towarów i usług, jako sprzedawcę należy opisać:

 1. nabywcą jest:
  Gmina Kępno
  ul. Ratuszowa 1
  63-600 Kępno

  NIP: 619-194-53-05

 2. odbiorcą:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
  ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10
  63-600 Kępno

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook