Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 25.04.2024r. a zasiłku celowego: 10.04.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 219 osób z terenu powiatu kępińskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z powodu niepełnosprawności lub wychowywania się w rodzinie zastępczej lub rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi).

Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • zindywidualizowane wsparcie 92 osób ukierunkowane na działania mające na celu złagodzenie skutków wykluczenia społecznego spowodowanego stanem zdrowia,
  • zindywidualizowane wsparcie ukierunkowane na 60 dzieci z rodzin zastępczych poprzez optymalizację działań wsparcia rodziny zastępczej,
  • zindywidualizowane wsparcia 33 osób z rodzin biologicznych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, mające za zadanie wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w takim zakresie, aby dzieci nie trafiły do zastępczych form opieki rodzicielskiej.

 

Galeria

  
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook