MGOPS Kępno
ul. ks. P. Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

tel. / fax: 062 782 47 67

e-mail:
mgopskepno@interia.pl


Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ważne linki
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kępno na lata 2006 - 2013

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Spółdzielnia Socjalna SZANSA Kępno

Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Roboty hydrauliczne i malarskie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie” informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 • Fundacja Eco Textil

  Fundacja Eco Textil powstała w lutym 2012 roku. Jej misją jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Wspierają zarówno osoby indywidualne, jak i szkoły specjalne, ośrodki dla niepełnosprawnych i inne placówki. Głównym darczyńcą fundacji jest firma Wtórpol, przekazująca część zysków z obrotu odzieżą używaną. Działają pod hasłem „Od Was dla Was”, wrzucając niepotrzebne ubrania do charakterystycznych pojemników z logo Eco Textil, każdy staje się fundatorem roweru trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka. Do dziś fundacyjną pomoc uzyskało 240 dzieci. Jej wartość to blisko 800 tysięcy złotych.

 • Zapraszamy do wypełnienia ankiety

  Działając na podstawie art. 16 b i 17.1.1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. samorząd lokalny przystąpił do opracowania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  Od dnia 16.06.2014 r. weszła w życie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

  Duża rodzina = Rodzina 3+

  W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej:

  • rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia

  • w wieku do ukończenia 25 roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniem niepełnosprawności.

   Karty wydawane będą bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych

 • ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

  Dotyczy osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.

  W dniu 23 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.

  Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Środki na realizację zadania przyznane

   

  18 listopada 2013 r. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 sierpnia 2013 r. przyznano Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 • Informacja

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że Sekcja ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, została przeniesiona, obecnie mieści się w budynku przy ulicy Wawrzyniaka 13, 63-600 Kępno (pokój nr 8 i nr 16) telefon 627820139.

  Godziny przyjmowania wniosków: od poniedziałku do piątku od 08:00 do 13:00

Kapitał Ludzki. Człowiek - najlepsza inwestycja! Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny Strona internetowa MGOPS w Kępnie zrealizowana
w ramach projektu
„SKUTECZNE WSPARCIE”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego