MGOPS Kępno
ul. ks. P. Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

tel. / fax: 062 782 47 67

e-mail:
mgopskepno@interia.pl


Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ważne linki
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kępno na lata 2006 - 2013

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Spółdzielnia Socjalna SZANSA Kępno

Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

 • Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

  Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie zaprasza do udziału w procedurze dialogu technicznego, poprzedzającej wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn.: „Roboty malarskie i hydrauliczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie”

 • Fundacja Eco Textil

  Fundacja Eco Textil powstała w lutym 2012 roku. Jej misją jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Wspierają zarówno osoby indywidualne, jak i szkoły specjalne, ośrodki dla niepełnosprawnych i inne placówki. Głównym darczyńcą fundacji jest firma Wtórpol, przekazująca część zysków z obrotu odzieżą używaną. Działają pod hasłem „Od Was dla Was”, wrzucając niepotrzebne ubrania do charakterystycznych pojemników z logo Eco Textil, każdy staje się fundatorem roweru trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka. Do dziś fundacyjną pomoc uzyskało 240 dzieci. Jej wartość to blisko 800 tysięcy złotych.

 • Zapraszamy do wypełnienia ankiety

  Działając na podstawie art. 16 b i 17.1.1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. samorząd lokalny przystąpił do opracowania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  Od dnia 16.06.2014 r. weszła w życie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
  Duża rodzina = Rodzina 3+

  W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej:

  - rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  --w wieku do ukończenia 18 roku życia

  --w wieku do ukończenia 25 roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniem niepełnosprawności. Karty wydawane będą bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych

 • ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

  Dotyczy osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.


  W dniu 23 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.


  Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

 • ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

  Nowe świadczenie od dnia 1 stycznia 2014

  Od dnia 1 stycznia 2014 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie socjalne dla osób w trudnej sytuacji materialnej, w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie to zostało wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

  Aby ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny należy spełnić łącznie trzy przesłanki:

  - posiadać dodatek mieszkaniowy,

  - być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

  - zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w biurze nr 1 na parterze.

 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Środki na realizację zadania przyznane

  18 listopada 2013 r.

  Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 sierpnia 2013 r. przyznano Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 • Informacja

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że Sekcja ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, została przeniesiona, obecnie mieści się w budynku przy ulicy Wawrzyniaka 13, 63-600 Kępno (pokój nr 8 i nr 16) telefon 627820139.

  Godziny przyjmowania wniosków: od poniedziałku do piątku od 08:00 do 13:00

 • Ogłoszenie

 • Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego

 • Informacja ze spotkania dotyczącego budowania partnerstwa lokalnego

  Dnia 16 lipca 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie, które pozwoliło przybliżyć temat tworzącej się na terenie Kępna Spółdzielni Socjalnej „Szansa” oraz porozumienia w sprawie partnerstwa lokalnego.

 • Pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, którego siedziba mieści się w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach 3d.

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny działa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas spotkań Zespołu oraz grup roboczych, zapewniających skuteczne reagowanie na problem.

  Podczas zebrania członkowie Zespołu w jawnym głosowaniu wybrali większością głosów Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego którym został Kierownik GOWRwK Pan Rafał Karpiński, Zastępcą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego większością głosów został dzielnicowy Powiatowej Komendy Policji w Kępnie mł. asp. Paweł Lewandowski. Jednocześnie nadmieniamy, iż Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołał w jawnym głosowaniu protokolanta którym został pracownik socjalny MGOPS Pani Justyna Kostecka.

  Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 78 23 736.

 • Piknik rodzinny w ramach projektu "Skuteczne wsparcie".

 • Podsumowanie projektu "Skuteczne wsparcie" 2011 r.

   


   

 • Zmiany w becikowym

  Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (obowiązuje kryterium dochodowe 504 zł netto na osobę w rodzinie, lub 583 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowego (przysługuje bez względu na dochód), ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, a opieka ta sprawowana była w każdym trymestrze ciąży.

   

 • List

  List do pracowników socjalnych Pana Jarosława Dudy Sekretarza Stanu

 • Spotkanie podsumowujące projekt „Skuteczne wsparcie”.

  Nadszedł czas na podsumowanie projektu systemowego „Skuteczne wsparcie” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w 2010 roku.

 • "Skuteczne wsparcie"

  Z końcem czerwca 2010r. pierwsza grupa kobiet projektu "Skuteczne wsparcie" zakończyła kontrakty socjalne. W ramach kontraktu socjalnego uczestniczki projektu „SKUTECZNE WSPARCIE” odbyły następujące szkolenia i zajęcia ....

 • Program "Skuteczne wsparcie" 2010 r.

   

  W miesiącu marzec uczestniczki projektu „SKUTECZNE WSPARCIE” odbyły szkolenie „Perfekcyjna Niania” przeprowadzone  przez Agencję Kształcenia Kadr w Kępnie.

 • Informacje o projekcie "ŻEBY SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ..."

Kapitał Ludzki. Człowiek - najlepsza inwestycja! Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny Strona internetowa MGOPS w Kępnie zrealizowana
w ramach projektu
„SKUTECZNE WSPARCIE”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego