Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 lipca i 22 lipca 2019 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 lipca  2019 r. świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 25 lipca 2019 r. Wypłata na pierwsze wnioski złożone o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy  2019/2021 nastąpi 16 lipca 2019 r. 

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Zespół projektu

Maria Żurecka - kierownik MGOPS
Monika Pieczonka - koordynator projektu

Rafał Karpiński – asystent koordynatora projektu
Mirosław Sztucki - obsługa finansowo-księgowa

Pracownik socjalny realizujący kontrakty socjalne i pracę socjalną w projekcie:

  • Rafał Karpiński

Osoby przeprowadzające warsztaty psychoedukacyjne pn. „Szkoła dla Rodziców”:

  • Karolina Karczyńska – psycholog
  • Agnieszka Ludwiczak – pedagog

Osoby przeprowadzające zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi:

  • Anna Kłobuch – pedagog – socjoterapeuta
  • Justyna Klimecka - pedagog – socjoterapeuta

Osoba przeprowadzająca indywidualne konsultacje prawne:

  • Monika Woźniak - prawnik
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook