Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 9 i 20 lutego 2018 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 26 lutego 2018 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Świadczenie wychowawcze 500+ - w przypadku pobytu członka rodziny za granicą

Procedura postępowania w sytuacji ubiegania się o 500+ będzie analogiczna do tej, która dotyczy wszystkich wniosków o świadczenia rodzinne.

  • Wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kepnie, informując o pobycie członka rodziny za granicą.
  • Wniosek zostaje przekazany do ROPS z zapytaniem czy w Państwa sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
  • ROPS zbiera informacje pozwalające na ustalenie, czy w Państwa sprawie mają zastosowanie przepisy unijne.
  • ROPS ustala, że w Państwa sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i bada, który kraj powinien w pierwszej kolejności wypłacić świadczenie.
  • W przypadku ustalenia pierwszeństwa do wypłaty powyższego świadczenia w Polsce - ROPS wszczyna postępowanie mające na celu ustalenie uprawnienia i wydaje decyzję oraz przekazuje jej treść stronie zagranicznej. Wypłatę świadczenia na wskazany przez Państwa rachunek bankowy realizuje gmina.
  • W przypadku ustalenia pierwszeństwa do wypłaty powyższego świadczenia za granicą, ROPS przekazuje Państwa wniosek stronie zagranicznej, która zobowiązana jest do jego rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus” w Unii Europejskiej znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7730,program-rodzina-500-plus-w-ue.html

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook