Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24 czerwca 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 czerwca 2021 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

Tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

Tel. Świadczenie wychowawcze (500+), Fundusz Alimantacyjny, Dobry Start (300+) 510 900 451


e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

2021-03-12 15:31

Gmina Kępno pozyskała grant w wysokości 249 064, 47 zł w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W ramach grantu wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń dla pracowników etatowych i nieetatowych faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami lub rodzinami, które korzystają z pomocy i integracji społecznej. Pracownicy wykonują swoją pracę w środowisku rodzinnym, miejscu zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami-usługobiorcami usług opiekuńczych i wspierających.

Wartość dofinansowania stanowi 90% wartości zadania i wynosi 249 064,47 zł. Wkład własny Gminy i Spółdzielni Socjalnej "Szansa" to łącznie  27 673,83 zł, co stanowi 10% wartości zadania. Całkowita wartość projektu to 276 738,30 zł.

Grantem objętych zostanie 41 pracowników etatowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym także personel Gminnego Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie, Noclegowni, Całodziennego Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, a także 22 pracowników etatowych i 55 nieetatowych (umowa zlecenie) zatrudnionych przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa” na stanowiskach opiekunki lub asystenta osoby niepełnosprawnej. Dodatki do wynagrodzeń wypłacane będą za okres od stycznia do czerwca 2021 r.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook