Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 maja 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 18 maja 2020 r. 

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Podsumowanie projektu

W 2008 roku Miejsko-Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie przystąpił do realizacji projektu systemowego „Skuteczne wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Umowa ramowa na realizację projektu systemowego zawarta była na okres od 01.10.2008 r. do 31.12.2013 r.

  •  W 2008 r. Ośrodek wydatkował kwotę 75.335,69 zł na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu Skuteczne wsparcie jest wzmocnienie działań Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie, w pomocy osobom bezrobotnym, poprzez zawieranie kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia.
  • W 2009 r. projekt realizowany był w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia, a wydatkowana kwota wyniosła 109.045,51 zł. W projekcie uczestniczyło 11 bezrobotnych kobiet, które uzyskały wsparcie w formie: podniesienia kwalifikacji zawodowych (ukończyły prawa jazdy, kurs sprzedawca, obsługa kasy fiskalnej), uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez psychologa, uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez doradcę zawodowego, uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez radcę prawnego, pomocy finansowej na pokrycie najpilniejszych potrzeb.
  • W 2010 r. Ośrodek wydatkował kwotę 211.719,38 zł na realizację projektu Skuteczne Wsparcie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w 2010 r. od 1 stycznia do 31 grudnia. W ramach projektu pomoc otrzymało 12 osób - kobiet, w tym 9 osób bezrobotnych, 3 osoby nieaktywne zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach aktywnej integracji uczestnicy wzięli udział w dwóch szkoleniach. Pierwsze z nich to PERFEKCYJNA NIANIA, które pozwoliło na zdobycie wiedzy z zakresu opieki, pielęgnacji, odżywiania i bezpieczeństwa małego dziecka. Drugie szkolenie -opiekunka środowiskowa pozwoliło przygotować uczestników projektu do pracy w charakterze opiekunki środowiskowej. Celem szkolenia było nabycie umiejętności z zakresu pielęgnacji, żywienia osób w podeszłym wieku, terapii zajęciowej i masażu. Ponadto, odbyły się zajęcia z radcą prawnym, który przedstawił uczestnikom zagadnienia dotyczące prawa pracy; zajęcia z psychologiem obejmujące tematy z dziedziny psychologii; zajęcia z doradca zawodowym, który przedstawił uczestnikom zagadnienia dotyczące rynku pracy.
  • W 2011 r. Ośrodek wydatkował kwotę 208.197,00 zł na realizacje projektu „Skuteczne wsparcie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w 2011 r. od 1 stycznia do 31 grudnia. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności, wzrost pewności i wiary w siebie, wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną. W projekcie udział wzięło 18 osób: 13 kobiet i 5 mężczyzn. W ramach aktywnej integracji uczestnicy projektu wzięli udział z zajęciach z psychologiem, radcą prawnym i doradca zawodowym. W ramach aktywnej integracji uczestnicy projektu odbyli kurs komputerowy i kurs języka angielskiego oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i BHP na stanowisku administracyjno–biurowym. Ze wszystkimi uczestnikami projektu zostały podpisane kontakty socjalne, otrzymali oni także wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych na pokrycie najpilniejszych potrzeb. W ramach działań o charakterze środowiskowym uczestnicy wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Poznania, podczas, której zwiedzili Palmiarnię, Stary Rynek, Ostrów Tumski, Maltę.
  • W 2012 r. projekt realizowany był w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia, a wydatkowana kwota na realizacje projektu „Skuteczne wsparcie” wyniosła 275 118,44 zł. W projekcie uczestniczyło 27 osób. W ramach aktywnej integracji uczestnicy projektu wzięli udział z zajęciach z psychologiem, radcą prawnym i doradca zawodowym. W ramach aktywnej integracji uczestnicy projektu odbyli kurs bukieciarstwa, kurs pomocy kuchennej z elementami kelnerstwa, kurs kierowców wózków widłowych, kurs kosmetyczki-wizażystki, kurs prawa jazdy kat. B. W ramach działań o charakterze środowiskowym uczestnicy wzięli udział w pikniku rodzinnym w Chróścinie, a także w wycieczce integracyjnej do Warszawy oraz Kotliny Kłodzkiej. Ze wszystkimi uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne oraz wszyscy skorzystali z pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie najpilniejszych potrzeb.
  • W 2013 r. projekt realizowany był od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. był to rok zakańczający kilku letni projekt Skuteczne Wsparcie. Kwota jak była wydatkowana na jego realizację wyniosła 285 861,61 zł. W 2013 r. tak jak i w latach poprzednich, celem projektu ponownie było - podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie jego uczestnikom nabycie nowych umiejętności i nabranie wiary siebie, aby w przyszłości aktywnie działać na rynku pracy. W projekcie udział wzięło 31 osób w tym: 26 kobiet i 5 mężczyzn. Jak co roku w ramach aktywnej integracji uczestnicy projektu wzięli udział z zajęciach z psychologiem, radcą prawnym i doradca zawodowym. Osoby biorące czynny udział w Skutecznym Wsparciu odbyli kurs bukieciarstwa, kurs prawa jazdy kat. B i kurs komputerowy oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Ze wszystkimi uczestnikami projektu zostały podpisane kontakty socjalne, otrzymali oni także wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. W ramach działań o charakterze środowiskowym uczestnicy wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Krakowa oraz do Zakopanego.
  • Od 1 stycznia 2014 r. w Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończyła się realizacja programu systemowego „Skuteczne wsparcie”, niemniej jednak praca nad zamknięciem projektu (rozliczanie projektu, archiwizowanie dokumentacji) trwała do mniej więcej połowy roku 2014.
Galeria

 
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook