Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24 czerwca 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 czerwca 2021 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

Tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

Tel. Świadczenie wychowawcze (500+), Fundusz Alimantacyjny, Dobry Start (300+) 510 900 451


e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Ogłoszenie naboru dla osób niepełnosprawnych do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

2021-05-28 15:27

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z rozpoczęciem realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków dla osób spełniających następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:


 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.


- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
W pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:


a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
W roku 2021 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.
Usługa w ramach opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie stacjonarnej opieki dziennej w Ośrodku Wsparcia – Całodziennym Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie.
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 18 czerwca 2021 w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Wawrzyniaka 10 lub przesłać pocztą pod adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie, oraz na stronie internetowej kontakt@mgops.kepno.pl


Więcej informacji można uzyskać u koordynatora programu Pani Anny Jarczak tel. 692-216-055
Pliki do pobrania:

1. Karta zgłoszeniowa

2. Karta oceny osoby


http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook