Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 26.07.2024r. a zasiłku celowego: 10.07.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Ogłoszenie - nabór na pielęgniarki/opiekunów medycznych

2024-07-09 12:43

Kępno, dn. 9 lipca 2024r.

OGŁOSZENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie poszukuje pielęgniarek/opiekunów medycznych mogących świadczyć usługi w formie bezpośredniej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie za członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami przebywającymi w Ośrodku Wsparcia – Całodziennym Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie

Zatrudnienie na umowę-zlecenie do grudnia 2024r.

Do zgłoszenia dołącza się:

- CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”;
- kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarka lub
innym, zapewniającym realizację bezpośredniej opieki osobom niepełnosprawnym.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie ul.Ks.P.Wawrzyniaka 10 (I piętro) osobiście z dopiskiem na kopercie:„Pielęgniarka/opiekun medyczny CKS” w terminie do 11 lipca 2024r. do godz.15.00

 

                                                                                                                                                                                            KIEROWNIK

                                                                                                                                                                                  Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                                                                Pomocy Społecznej w Kępnie

                                                                                                                                                                                       /-/ Maria Żurecka

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook