Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 22 listopada 2017 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 28 listopada 2017 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe będzie przysługiwało przez okres:

  • 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,


Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymywać będzie zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

UWAGA!
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało przez okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia upływu 52 tygodni od dnia porodu lub przysposobienia, bądź objęcia dziecka opieką (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków lub przysposobienia, bądź też objęcia opieką więcej niż jednego dziecka). Ważne jest by osoby te złożyły wniosek o świadczenie rodzicielskie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o świadczenia rodzicielskie dla osób zamieszkałych na terenie będą przyjmowane w budynku położonym przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13 (na przeciwko Miejsko-Gminnego Ośodka Pomocy Społecznej w Kępnie) w pokoju numer 8.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – załącznik nr 16 do Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. ( Dz. U. z  30 grudnia 2015r. poz. 2284) w załączeniu.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook