Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 lipca i 22 lipca 2019 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 lipca  2019 r. świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 25 lipca 2019 r. Wypłata na pierwsze wnioski złożone o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy  2019/2021 nastąpi 16 lipca 2019 r. 

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

O projekcie

Projekt: „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”                współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7  Włączenie społecznego

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Całkowita wartość projektu – 1 587 600,00 zł

Kwota dofinansowania – 1 508 220,00 zł

Projekt realizowany będzie od 31.12.2018 r. do 30.12.2021 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa”.

 

Projekt skierowany jest do osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno, borykających się z problemami takimi jak ubóstwo lub wykluczenie społeczne. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych i opiekuńczych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie.

 

W ramach projektu przewidziano:

 

  • dla osób starszych - usługi terapeuty i rehabilitanta w miejscu zamieszkania, pudełko życia, teleopieka
  • dla osób niepełnosprawnych - usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, zajęcia z psychologiem i terapeutą zajęciowym.
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook