Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 października 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 20 października  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia  23 października 2020 r., a zasiłków celowych dnia 22 października 2020 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

O projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projekt realizowany jest od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

Do uczestnictwa w Projekcie zostały zaproszone osoby będące ofiarami przemocy domowej z terenu Miasta i Gminy Kępno.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook