Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 25 maja 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 maja 2021 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

O projekcie

Projekt: „Skuteczne wsparcie 2018- 2020” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 7  Włączenie społecznego

Działanie 7.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Całkowita wartość projektu – 547 438,93 zł

Kwota dofinansowania – 465 323,09 zł

Projekt realizowany będzie od 30.06.2018 r. do 29.06.2020 r.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, borykających się z problemami takimi jak ubóstwo lub wykluczenie społeczne. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, nabycie nowych umiejętności, wzrost pewności i wiary w siebie.

 

W ramach projektu przewidziano:

 

  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z radcą prawnym
  • zajęcia z doradcą zawodowym
  • kurs opiekunki środowiskowej lub inny kurs wg potrzeb
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook