Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24.06.2024r. a zasiłku celowego: 10.06.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Nabór wniosków „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

2024-04-08 14:40

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kępnie

 w związku z rozpoczęciem realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

ogłasza

 nabór wniosków dla osób spełniających następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

 

 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

1) osobami posiadającymi:

    a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021  r. poz. 573) albo

  b)  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności      (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i        społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2021 r.poz.573, z póź.zm.) ‒    poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki           wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

W pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności która::

 

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

 

 W roku 2024 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Usługa w ramach opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie stacjonarnej opieki dziennej w Ośrodku Wsparcia – Całodziennym Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie oraz w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Kartę zgłoszenia do Programu “Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 należy składać do dnia 11.04.2024r. w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Wawrzyniaka 10 lub przesłać pocztą pod adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno (decyduje data wpływu )z dopiskiem „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 – podopieczny” . Załączniki dostępne są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie lub na stronie internetowej www.mgops.kepno.pl

Więcej informacji można uzyskać u Pani Mai Kosickiej tel. 690-216-075

 

Pliki do pobrania: 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook