Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 maja 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 18 maja 2020 r. 

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Nabór uczestników do projektu "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno"

Gmina Kępno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 

ogłasza nabór uczestników do projektu
Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”.

Projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Czas realizacji projektu: od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób starszych niesamodzielnych oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, niepełnosprawność, ubóstwo, trudną sytuację socjalno-bytową zamieszkujących na terenie miasta i gminy Kępno.

Szczegółowe wymagania i działania w projekcie:

  • 30 osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, biernych zawodowo – zostanie objętych wsparciem w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, trening kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, zajęcia terapeutyczne o charakterze sportowym, integracyjnym i różnych dziedzin sztuki;
  • 80 osób starszych (wiek powyżej 60 lat) niesamodzielnych - ostanie objętych wsparciem w formie usług terapeutycznych, usług rehabilitacyjnych, wsparcia w formie teleopieki i pudełka życia;
  • 10 osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, biernych zawodowo – zostanie objętych wsparciem w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy
  • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.mgops.kepno.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.03.2019 r. w biurze projektu w pok. nr 17 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Wawrzyniaka 13, 63-600 Kępno.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji :

Natalia Najdek tel. kom. 512 645 214

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook