Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 maja 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 18 maja 2020 r. 

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie

Adres: Mianowice 3D, 63-600 Kępno
Tel. / fax: 062 782 37 36
E-mail: mianowicegowrk@gmail.com

Godziny pracy

pracownik socjalny
Karina Janowska
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 12.00 - 20.00
Czwatek 8.00 - 16.00
Piątek 12.00 - 20.00

prawnik
Zofia Kucharska
Poniedziałek 12.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwatek 12.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 16.00

pedagog
Anna Kłobuch
Wtorek 16.00 - 20.00
Środa 8.00 - 13.00

psycholog
Agata Bajor - Wierzbicka
Wtorek 15.00 - 20.00

Działalność Ośrodka

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie rozpoczął swoją działalność 16 kwietnia 2007 r. na podstawie Uchwały Nr VI / 27 / 2007 Rady Miejskiej w Kępnie z 11 stycznia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr XLVI / 304 / 2006 Rady Miejskiej w Kępnie z 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie zajmuje się problemami osób z terenu Miasta i Gminy Kępno. Ośrodek dysponuje 12 całodobowymi miejscami pobytu, który może trwać do 3 miesięcy, a w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych maksymalnie do 6 miesięcy. Osoby korzystające z tej formy pomocy przyjmowane są na podstawie decyzji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Problemy, w jakich udzielana jest pomoc:

 • przemoc domowa (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna),
 • zdarzenia losowe (np. pożar mieszkania, śmierć bliskiej osoby),
 • inne sytuacje kryzysowe,
 • poradnictwo w zakresie uzależnień.

Formy działalności prowadzonej przez Ośrodek

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie świadczy usługi w zakresie:

 • pomocy w formie całodobowego okresowego pobytu,
 • pomocy prawnej:
  • kierowanie wniosków do prokuratury o ukaranie sprawców przemocy,
  • sporządzanie pozwów rozwodowych, alimentacyjnych i opieki nad dziećmi,
  • sporządzanie wniosków o zniesienie wspólności małżeńskiej,
 • pomocy psychologicznej:
  • porady indywidualne,
  • grupa wsparcia,
  • mediacje małżeńskie,
  • diagnoza psychologiczna,
 • praca socjalna:
  • pomoc w sporządzaniu wniosków do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
  • prowadzenie dokumentacji i zawieranie kontraktów socjalnych z klientami Ośrodka Wsparcia,
  • uruchamianie procedury "Niebieskiej Karty".
Klienci korzystający z usług Ośrodka Wsparcia, rozwiązują swoje problemy dzięki wdrażaniu wspólnie zaplanowanej strategii działań przez osoby zainteresowane i personel Ośrodka.
 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook