Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 26.07.2024r. a zasiłku celowego: 10.07.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Centrum wsparcia opiekunów

W ramach CWO świadczone są następujące usługi:
1) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w formie usługi krótkookresowego całodobowego i dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych. W tym celu utworzone są 4 miejsca krótkookresowego pobytu dziennego/całodobowego dla osób niesamodzielnych. Usługi opiekuńcze w ww. miejscach świadczą  opiekunki/pielęgniarki. W/w usługa świadczona jest nieodpłatnie.

2) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - sprzęt rehabilitacyjny  wypożyczany jest nieodpłatnie w oparciu o Regulamin wypożyczalni.

3. poradnictwo psychologiczne i prawno-socjalne/szkolenia-   w zależności od potrzeb uczestników prowadzone są w ramach tych godzin usługi indywidualnego poradnictwa oraz szkolenia; ostateczna decyzja co do form i tematyki spotkań zostanie podjęta na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwać uczestników, przeprowadzonej przez Koordynatora CWO po rozpoczęciu projektu.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook