Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 26.07.2024r. a zasiłku celowego: 10.07.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Cele projektu

1. wzrost  o 76 liczby niesamodzielnych osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych w Gminie Kępno

 

2. wzrost liczby miejsc usług opiekuńczych świadczonych na poziomie lokalnej społeczności w Gminie Kępno w formie:

- 20 miejsc stacjonarnej opieki dziennej,

- 10 miejsc usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

- 4 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego/całodobowego

 

3. wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno.

Potwierdzeniem realizacji celów projektu będzie osiągnięcie następujących rezultatów:

- liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 31

- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 31

- liczba opiekunów faktycznych, którym poprawiła się jakość życia dzięki korzystaniu z usług Centrum Wsparcia Opiekunów – 50

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook