Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 lipca i 22 lipca 2019 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 lipca  2019 r. świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 25 lipca 2019 r. Wypłata na pierwsze wnioski złożone o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy  2019/2021 nastąpi 16 lipca 2019 r. 

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest aktywna integracja ofiar przemocy domowej z terenu miasta i gminy Kępno.

Cele szczegółowe Projektu realizowane są poprzez:

  • Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych pod nazwą „Szkoła dla Rodziców”
  • Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji prawnych
  • Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
  • Wycieczka integracyjna do Poznania

Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych

Celem zajęć jest umacnianie więzi emocjonalnych w rodzinie, rozwijanie kompetencji wychowawczych, wyposażenie kobiet w techniki i metody praktycznego budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji prawnych

Celem konsultacji jest podnoszenie świadomości prawnej ofiar przemocy domowej- określenie rodzajów przemocy oraz uświadomienie, że każda jest łamaniem prawa, za które sprawcy grozi sankcja określona kodeksem karnym ( wskazanie odpowiednich przepisów). Poinformowanie o przysługujących prawach i możliwościach, jakie z nich wynikają.

Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

Praca z dziećmi realizowana jest poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, zmieniające niekorzystne wzorce zachowania, poprzez stwarzanie takich sytuacji społecznych, które dostarczą dzieciom doświadczeń korekcyjnych, będą sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychospołecznych;

Wycieczka integracyjna do Poznania

W ramach aktywnej integracji i podsumowania projektu zorganizowana zostanie dla jego uczestników wycieczka do Poznania – do ZOO i kina.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook