Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

 Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego:  26 września 2022 r., 

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Cel projektu

Celem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Kępno, poprzez zawieranie kontraktów socjalnych do 30.XI.2013 r. motywujących ich do podjęcia zatrudnienia. Projekt zakłada wsparcie dla osób nieaktywnych zawodow i bezrobotnych pozostających bez pracy korzystających z pomocy, poprzez zapisanie w kontrakcie socjalnym uzgodnienia dotyczących między innymi:

  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • nabycie nowych umiejętności,
  • zajęć z psychologiem,
  • zajęć, konsultacje z radcą prawnym,
  • zajęć z doradcą zawodowym.

Projekt jest zgodny z Planem Działania Priorytetu 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z zasadami wspólnotowymi, w tym z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Program powyższy wpisuje się w Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kępno na lata 2006-2013 przyjętą uchwałą Nr XLVII/314/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 października 2006r. i jest zgodny z przyjętym planem działania tego dokumentu.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook