Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24.06.2024r. a zasiłku celowego: 10.06.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

„Wielkopolskie telecentrum opieki”

1.Tytuł projektu

„Wielkopolskie telecentrum opieki”

2. Zadania realizowane w ramach otrzymanego grantu dofinansowanego z projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”

 

 • Utworzenie Centrum Wsparcia Seniora w siedzibie Całodziennego Klubu Seniora w Kępnie

 • Uruchomienie funkcji koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminie Kępno

 • Rozszerzenie katalogu usług świadczonych w społeczności lokalnej tj. świadczenie usługi Asystenta Osoby Starszej oraz usługi „Złota Rączka”

 • Warsztaty z ratownikiem medycznym

 • Warsztaty z lekarzem

 • Wsparcie osób starszych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

 • Wzmocnienie koordynacji polityki senioralnej

 • Kompleksowe usługi dla osób 60+

 

3. Grupa docelowa

 • Osoby powyżej 60 roku życia

 • Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kępno

 

4. Cel projektu

 • Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym.

 • Utworzenie Centrum Wsparcia Seniora

 • Powołanie koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych.

 

5. Efekty projektu

 • Zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych i opiekunów.

 • Projekt przyczyni się do poprawy dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i opiekunów.

 • Zwiększy się liczba podmiotów, które rozszerzą ofertę wsparcia lub podniosą jakość oferowanych usług.

 • Wzrośnie liczba miejsc świadczenia usług oraz liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie.

 • Zmniejszy się liczba osób korzystających z opieki instytucjonalnej dzięki wsparciu w programie.

 

 

 

6. Wartość grantu

Wartość grantu (całkowita wartość grantu) - 314.580,00 zł

Kwota dofinansowania –283.122,00 zł

Kwota dofinansowania z UE – 220.206,00 zł

 

 

7. Kontakt

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. ks. P. Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

tel.: 062 782 47 67
e-mail: mgopskepno@interia.pl

 

Gmina Kępno pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” w ramach działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wielkopolskie Telecentrum Opieki (rops.poznan.pl)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook