Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 26.07.2024r. a zasiłku celowego: 10.07.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

„Wielkopolskie Telecentrum Opieki”

2024-05-17 14:24

Gmina Kępno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie otrzymała dofinansowanie na powierzenie grantu w ramach projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” finansowanego ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” w ramach działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Realizacja projektu w ramach wskazanych działań to:

 

- Uruchomienie funkcji koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminie

- Utworzenie Centrum Wsparcia Seniora jako miejsce koordynacji i możliwości świadczenia w tym samym czasie usług dla dwóch osób starszych

- Rozszerzenie katalogu usług świadczonych w społeczności lokalnej tj. świadczenie usługi Asystenta Osoby Starszej oraz usługi „Złota Rączka”

- realizacja usług wspierających osoby starsze tj. warsztaty z ratownikiem medycznym oraz warsztaty z lekarzem

- Wzmocnienie koordynacji polityki senioralnej

 

Grupa docelowa

Bezpośrednim wsparciem projektu zostanie objętych łącznie 51 osób powyżej 60 roku życia z Gminy Kępno.

 

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2024 r. do 30.06.2026 r.

 

Wartość grantu (całkowita wartość grantu) - 314.580,00 zł

Kwota dofinansowania – 283.122,00 zł

Kwota dofinansowania z UE – 220.206,00 zł

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

 

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook