Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 maja i 23 maja 2019 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 maja 2019 r. świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 27 maja 2019 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

„Ja w internecie” - rusza program bezpłatnych szkoleń

 

Ja w internecie” - rusza program bezpłatnych szkoleń

 

Gmina Kępno serdecznie zaprasza mieszkańców na cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą od stycznia do czerwca 2019 r. w ramach programu "Ja w internecie".

 

„Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

 

Planowana liczba uczestników szkoleń wynosi 268 osób. Nabór uczestników odbywać się będzie od 13 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Ja w internecie, czyli kto?

 

W szkoleniach uczestniczyć mogą dorośli mieszkańcy województwa wielkopolskiego powyżej 25 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie, bezrobotne czy seniorzy. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Jedna osoba może brać udział w jednym szkoleniu.

 

 

Miejsca, terminy i tematyka szkoleń:

 

1. Klub Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie, Aleje Marcinkowskiego: styczeń-luty 2018

Tematy szkoleń:

- Moje finanse i transakcje w sieci

 

2. Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 5: styczeń-luty 2018

Tematy szkoleń:

- Moje finanse i transakcje w sieci

- Kultura w sieci

- Działanie w sieciach społecznościowych

 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie, ul. Tysiąclecia 1: marzec-kwiecień 2018

Tematy szkoleń:

- Rodzic w Internecie

- Kultura w sieci

 

4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie, ul. Zamkowa 1: maj-czerwiec 2018

Tematy szkoleń:

- Moje finanse i transakcje w sieci

- Rodzic w Internecie

- Mój biznes w sieci

- Tworzę własną stronę internetową (blog)

- Kultura w sieci

 

5. Szkoła Podstawowa w Myjomicach, Myjomice 101: maj/czerwiec 2018

Tematy szkoleń:

- Moje finanse i transakcje w sieci

- Rodzic w Internecie

- Działanie w sieciach społecznościowych

 

Dodatkowe informacje

Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy rekrutacji, tematy, miejsca szkoleń itp. udostępniane będą sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl. Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, poczęstunek, laptopy dla  uczestników na czas trwania szkolenia. Szkolenia będą prowadzone w grupach 9-12 osobowych. Każde szkolenie trwa 12 godzin (4 dni x 3 godziny lub 2 dni x 6 godzin). Organizator zastrzega sobie prawo do nie utworzenia grupy szkoleniowej w danym temacie/lokalizacji w przypadku, gdy liczba chętnych jest mniejsza niż 9.

 

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE!

Na szkolenia należy zgłaszać się za pomocą formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej. Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: anna.dulian@um.kepno.pl  lub złożyć osobiście w :

- Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1

- Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie, Aleje Marcinkowskiego 13

- Sekretariacie Kępińskiego Ośrodka Kultury, ul. Broniewskiego 5

- Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie, ul. Zamkowa 1

- Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, ul. Tysiąclecia 1

- Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Myjomicach, Myjomice 101

Informacji szczegółowych udziela: Anna Dulian tel. 62 78 25 851.

 

Opis szkoleń:

 

Moje finanse i transakcje w sieci

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

Rodzic w Internecie

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie "Rodzic w internecie" przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie "Rodzic w internecie" posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

 

Mój biznes w sieci

Szkolenie pt. "Mój biznes w sieci" przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).

 

Działanie w sieciach społecznościowych

Szkolenie "Działam w sieciach społecznościowych" przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram itp.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.


Tworzę własną stronę internetową (blog)

Szkolenie "Tworzę własną stronę internetową (blog)" przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę interentową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony interneowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Kultura w sieci

Szkolenie "Kultura w sieci" przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka - Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Galeria

  
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook